Reservatie Boulder-sessie

Coovid-19 klein krijgen is nu even belangrijker... Wij hopen alvast dat je thuis of misschien af en toe ergens op de rotsen toch nog wat kan trainen!